Με τα φτερά της μουσικής

Μαρία Παραβάντη

 

Οι ενέργειες των τραγουδιών, οι ενέργειες των ακροατών, η ενέργεια της Ύπαρξης … όλες μαζί…  για να πετάξουμε ψηλά μαζί στο Think Positive Radio … και Με τα Φτερά της Μουσικής

Κάθε δεύτερη Τρίτη, η Μαρία Παραβάντη ,στο Think Positive radio  με ιδιαίτερες μουσικές επιλογές.

Ξεκινάμε αυτή την Τρίτη 13 Νοεμβρίου στις 19:00

Close Menu