παίζουμε?

παίζουμε?

Βγάλτε μια κόλλα χαρτί

με την Λιάνα Τζερεφου

Σήμερα μεταξύ 12-2 το μεσημέρι

παίζουμε στο https://thinkpositiveradio.gr/

κοιτάξετε την εικόνα και σημειώσετε τι παρατηρήσατε πρώτο.
Σχεδιάστε ένα σπίτι, ένα δέντρο και έναν άνθρωπο Τι σημαίνει αυτό που ζωγραφίζεις;
ζωγραφίσετε έναν άνθρωπο στην βροχή και να σκεφτείτε μια ιστορία.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ευχαριστούμε!!!!

Close Menu