παίζουμε?

Βγάλτε μια κόλλα χαρτί

με την Λιάνα Τζερεφου

Σήμερα μεταξύ 12-2 το μεσημέρι

παίζουμε στο https://thinkpositiveradio.gr/

κοιτάξετε την εικόνα και σημειώσετε τι παρατηρήσατε πρώτο.
Σχεδιάστε ένα σπίτι, ένα δέντρο και έναν άνθρωπο Τι σημαίνει αυτό που ζωγραφίζεις;
ζωγραφίσετε έναν άνθρωπο στην βροχή και να σκεφτείτε μια ιστορία.

Share this post

Ευχαριστούμε!!!!

Close Menu